سفارش تبلیغ
صبا

افسردگی و اضطراب مؤمن مقید

  پرسش:
قرآن می فرماید: «هان به یاد خداوند دلها آرام می گیرد» سؤال: اگر مؤمن مقیدی اضطراب و افسردگی یا وسواس داشته باشید الزاما به معنای این است که درست به یاد خدا نبوده است؟

پاسخ
 یاد خداوند درجاتی دارد خداوند فرموده هم زیاد و هم شدید و عمیق (کمی و کیفی) به یاد من باشید. هر قدر این دو بیشتر رعایت شود بیشتر بهره می بریم. انسان ابعاد زیستی، ذهنی(روانی)، اجتماعی و معنوی  biopsychosocial spiritual dimensions دارد.

بنابراین ممکن است مثلا مؤمن مقیدی به خاطر مسائل ژنتیکی گرفتار اختلال روانی مانند افسردگی و وسواس هم بشود ولی مسلما یاد خدا درجه مشکل او را نسبت به بیماران مشابه او بسیار کمتر می کند. به همین دلیل بوده که ائمه خود از اسباب طبیعی خداوند مانند دارو و طبیب استفاده می کردند و مریدان خود را نیز به پزشک حاذق ارجاع می دادند و آن را مخالف توکل نمی دیدند. برای مطالعه درباره خدمات و فواید دینداری رجوع کنید:
1- روان شناسی دین، اثر برنارد اسپیلکا، ترجمه محمد دهقانی نشر رشد.
2- روان شناسی دین، مایکل آرگیل، ترجمه سجاد دهقان‌زاده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
محمدحسین قدیری، کانال احکام روان شناختی، 15/11/1396
 

https://t.me/psy_feQh